I N F O D R O G

Sistemul integrat de asistență al consumatorilor de droguri în România


 Tratamentul şi asistenţa dependenţei de droguri reprezintă un continuum de servicii, începând de la servicii de minimă complexitate, adresate cazurilor în care complicaţiile generate de uzul de droguri sunt minime, până la cazuri de mare complexitate.
 Obiectivele asistenţei consumatorilor de droguri sunt:

  1. Întreruperea sau reducerea consumul de droguri şi a efectelor acestuia;
  2. Reducerea frecvenţei şi severităţii recăderilor;
  3. Dezvoltarea de abilităţi psihologice şi emoţionale necesare recuperării şi menţinerii funcţiilor personale, ocupaţionale şi sociale ale consumatorului de droguri.