I N F O D R O G

Modalități de consum

 Drogurile pot fi consumate prin mai multe modalități de administrare:

  • prin fumat (cum e cazul hașișului sau al tutunului);
  • prin ingerare sau pe cale orală (precum alcoolul sau drogurile de sinteză);
  • prin aspirare (precum cocaina și speed);
  • prin inhalare;
  • prin injectare (așa cum este utilizată, ocazional, heroina).
 Oricare ar fi calea aleasă, destinația finală a substanțelor va fi mereu aceeași, respectiv creierul consumatorului, la care ajung prin sânge. O data ajunsă la destinație, fiecare substanță produce tulburări specifice.